โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

14 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2565 ณ สนามวัดดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์ ไม่พึ่งพายาเสพติด
โดยจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้
1) กีฬาฟุตบอล 9 คน
2) กีฬาเปตอง
3) กีฬาพื้นบ้าน
- วิ่งกระสอบ
- ชักเย่อ
- ปิดตาตีหม้อ
- กินวิบาก
- ตีกอล์ฟมะเขือยาว
- เก้าอี้ดนตรี
คุณพลอย ธนิกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน เปิด - ปิดโครงการฯ โดยนายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น กล่าวรายงานโครงการฯและมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
- คณะผู้บริหารฯ
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนขมิ้น
- สถานีตำรวจภูธรลูกแก
- โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
- SCGP โรงงานบ้านโป่ง
- บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
- บริษัท น้ำตาลไทย เอทานอล จำกัด
- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
- พนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!