เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

20 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
เขตที่ 1
หมู่ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
หมู่ที่ 2 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565
หมู่ที่ 3 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565
เขตที่ 2
หมู่ที่ 5 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565
หมู่ที่ 4 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!