ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น