ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น