ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น